ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГРЕД С ТЕРАПИЯ  - 60 ЛВ.

Боби Крумов - кинезитерапевт и сертифициран мануален терапевт по концепцията на Браян Мълиган.

Посещавайки кабинета по кинезитерапия, може да получите помощ във връзка с внезапно настъпили травми или при хронични и отлагани във времето оплаквания настъпили в резултат на спортни травми или други обстоятелства.

При първото посещение в кабинета по кинезитерапия ще ви бъде извършен подробен анализ и оценка на опорно-двигателния апарат, а в последствие и на конкретното оплакване или травма. Освен изследванията, които провежда терапевта, ще ви бъдат зададе въпроси свързани с дейностите от ежедневния живот, нивото на двигателна активност и желаната степен за възстановяване, като по този начин ще бъдат поставени краткосрочни и дългосрочни цели на съвместната ви работа с кинезитерапевта. На базата на получената информация, кинезитерапевтът ще подбере различни средства, които най-често включват мануални техники и изготвяне на изцяло персонален набор от упражнения за корекция на движенията и повлияване на силата, двигателния контрол и обема на движение.

В много от случаите ще ви бъдат предоставени упражнения, които да изпълнявате в свободното си време, чрез които да се подпомогне по-бързото и устойчиво възстановяване.

Какво може да ви се предложи в кабинета по кинезитерапия:

 - Преглед и диагностика на оплаквания свързани с травми и хронична болка

 - Изготвяне на индивидуални терапевтични за самостоятелно изпълнение

 - Мануална терапия - по концепцията на Браян Мълиган

 - Консултация на активно спортуващи и професионални състезатели - проследяване на тренировъчния процес и предотвратяване на травми

 - Тейпинг средства - класически и кинезиологичен тейпин за корекция и повлияване на позицията на ставите и меките тъкани

- Предоперативна и следоперативна кинезитерапия - възстановяване на травми и възвръщане на функцията